Spring naar inhoud

Resultaten participatie

Resultaten peiling Badhoevedorp centrum

Update juni 2020: Wat zijn de wensen voor het uiterlijk en het gebruik van het nieuwe dorpsplein? Als tussenstap zijn er in juni 2020 drie 'verbeeldingen' gemaakt. Bekijk deze op de pagina 'verbeeldingen'.

 

In juli en augustus 2019 hebben we de inwoners en ondernemers in Badhoevedorp online vragen gesteld over het centrum op JouwBadhoevedorp.nl. Wat wil je kunnen doen op het dorpsplein? Hoe moet het plein eruit komen te zien? En hoe moeten de gebouwen eromheen eruitzien? Ongeveer 600 mensen hebben zich ingeschreven, waarvan 523 de peiling hebben ingevuld. Op 9 juli is er een inloopavond georganiseerd waar mensen met de ontwerper in gesprek konden gaan en online of op papier hun mening konden geven. Deze avond is door circa 15 mensen bezocht.

Wat vinden jullie belangrijk voor het uiterlijk en de functies van het nieuwe dorpsplein? Stedenbouwkundige en landschapsarchitect Martine van Vliet vertelt het in onderstaande video. Bekijk de pagina 'media' voor een video over de meest gekozen bouwstijlen en een video over wat er nu verder gebeurt met de ideeën en stemmen op JouwBadhoevedorp.nl!

Martine van Vliet, LOOSvanVLIET Het plein

1. Wie zijn de deelnemers?

In onderstaand figuur is de leeftijd van de deelnemers vergeleken met de leeftijd van alle inwoners van Badhoevedorp. Het aandeel jongeren en ouderen is wat lager en het aandeel van de mensen 25-67 jaar is bovengemiddeld.

Grafiek met de leeftijd van de participanten.

De grote meerderheid van de deelnemers is inwoner, een klein deel is toekomstige inwoner van Badhoevedorp.

Cirkeldiagram waaruit blikt dat 90,5% van de inwoners uit Badhoevedorp komt

Uit de peiling blijkt dat driekwart (circa 75%) een beetje of wel op de hoogte is van de plannen, de rest nog niet.

Cirkeldiagram met statistieken

In onderstaand figuur is te zien hoeveel vertrouwen de deelnemers hebben in de gemeente. 

Cirkeldiagram met statistiek over vertrouwen in gemeente

Er is gekeken naar de leeftijd van de deelnemers en hoeveel vertrouwen ze hebben in de gemeente. Het overheersende beeld is: 

 • oudere deelnemers hebben minder vertrouwen dan jongere deelnemers;
 • het vertrouwen in de gemeente is wat lager onder leden van verenigingen;
 • zij die meer op de hoogte zijn van de plannen hebben wat minder vertrouwen.

De conclusie is dat de deelnemers een goed beeld geven van de verschillende doelgroepen. Het aandeel jongeren en ouderen is wel wat achter gebleven. 

2. Functies op het dorpsplein

In onderstaande afbeelding staan de functies van het dorpsplein die het meest zijn genoemd.

Woordwolk met diverse woorden als winkels, zitten, horeca
 • 1. Belangrijkste functies: winkelen (139x), terras (121x), zitten (58 x), gezellig (57x), winkels (54x), horeca (52x), eten (49x), boodschappen (48x), drinken (40x), markt (38 x).
 • 2. Wensen plein: voor kinderen (34x), ontmoeten (29x), bankjes (26x), evenementen (14x), speelplek (10x), ontmoetingsplek (8 x), recreëren (8x), bibliotheek (6x), vrienden (4x), samenkomen (4x), jeu de boules (4x), afspreken (3x), sporten (3x)
 • 3. Wensen sfeer: groen (28x), bomen (8x), bloemen (6x), zon (11x), schaduw (5x), waterpartij: fontein (13 x), water (11 x), watervoorziening (1 x),  zwemvijver (1x). 
 • 4. Specifieke winkel wensen: winkeltjes, boetiekjes, supermarkten, ketens (waar onder Hema, Blokker en Eco-Plaza), boekwinkel, groenteman, visboer, (kinder)kledingzaak, fietsenmaker, brillenzaak, kaaswinkel, cadeauwinkel en bloemenwinkel.
 • 5. Specifieke wensen voor ontspanning: ontbijten, koffie/thee, lunch, dineren, ijsje en borrelen (koffietentje, lunchcafé, café, brasserie, restaurant). 

Bij alle ideeën is gekeken of de gemeente hier invloed op heeft en of ze gaan over het onderwerp van deze participatie: functies en sfeer van het dorpsplein en de architectuur van de gebouwen eromheen. Zo zijn veel suggesties gedaan voor winkelmerken en horecaconcepten (zie nummers 4 en 5). De gemeente kan wel functies mogelijk maken in het bestemmingsplan, maar het is aan de eigenaren en de huurders zelf welke winkels en concepten er komen. 

Architectuur van gebouwen

Deelnemers konden in drie vragen aangeven welke bouwstijl hun voorkeur heeft. Onderstaande foto’s kregen de meeste stemmen (allemaal meer dan 150 stemmen).

Welke bouwstijl heeft de voorkeur?

De meeste deelnemers kiezen voor de meer klassieke en traditionele manier van bouwen. Daarbij is zowel gekozen voor gebouwen die er als één geheel uitzien. Maar ook voor gebouwen met verschillende gevels naast elkaar door bijvoorbeeld het gebruik van meerdere kleuren bakstenen (pandje-pandje architectuur). Modern wordt minder gekozen. Deelnemers vragen om voor het centrum dezelfde sfeer als in de rest van het dorp aan te houden en om niet te hoog te bouwen.

4. Ideeën

Deelnemers konden op de site een idee voor het centrum plaatsen en reageren op de ideeën van anderen.  Deelnemers willen:

 • een plein met dorpse sfeer:
 • om te winkelen en elkaar te ontmoeten; 
 • met verschillende winkels en met horeca en terrasjes; 
 • een plein dat groen is, met een waterelement; 
 • een plein voor iedereen; 
 • met een plek voor kinderen; 
 • een plein omgeven door niet al te hoge gebouwen die passen bij de rest van het dorp. 

In onderstaand overzicht staan de vijf ideeën die de meeste positieve reacties kregen. Ernaast staat wat we met deze ideeën gaan doen. Een overzicht van alle ideeën vind je op de website van de gemeente over Badhoevedorp. Op sommige ideeën heeft de gemeente geen invloed. En een aantal ideeën gaat niet over het dorpsplein en de gebouwen in het centrum.

 

Idee Populariteit (aantal likes) Vervolgactie na juli en augustus 2019
Een dorpsplein met veel groen. Veel bomen, heggen en gras en grind, kijk naar het centrum van Laren. Absoluut niet alleen steen zoals in Hoofddorp. Met diversiteit van horeca en winkels. 124 Het idee wordt meegenomen bij de verdere uitwerking. De diversiteit van horeca en winkels (welke wel en welke niet) valt overigens niet binnen de bevoegdheid van gemeente.
Ik zou héél graag een HEMA in het dorp zien, dit zou echt een aanwinst zijn voor het dorp. Ook een leuk koffietentje waar je goede koffie kan drinken, ontbijten en lunchen zou het dorp goed doen. Een leuk terras waar je niet aan de weg zit. De leegstand van de winkelruimte nu doet de sfeer en het uiterlijk van het dorpsplein weinig goeds, hier zou iets aangedaan moeten worden. Eventueel opvullen met leuke tijdelijke pop-up winkels bijvoorbeeld. 108 Geen. Als gemeente hebben we geen invloed op welke winkels er komen. Wel stellen we de kaders zodat het vestigen van winkels en horeca mogelijk wordt. Zo kunnen we bijvoorbeeld horeca met terrassen in het bestemmingsplan opnemen.
Het is belangrijk dat het centrum van Badhoevedorp dezelfde sfeer krijg als de rest van het dorp. Dit betekent veel groen en alleen laagbouw. Het is belangrijk dat de bouwstijl aansluit bij de jaren 30, waartussen mijn inziens geen hoogbouw past. 106 Het gedeelte 'dezelfde sfeer' wordt meegenomen bij de verdere uitwerking. Veel mensen hebben gemeld dat zij geen hoge gebouwen willen aan het plein. De uiteindelijke hoogte valt echter buiten de scope van deze participatie. Het college van B&W heeft hiervoor de kaders eerder al bepaald. Bij het besluit op het Definitief Stedenbouwkundige ontwerp (DSO) is aangegeven dat bij de uitwerking van de bouwplannen terughoudend om dient te worden gegaan met de bouwhoogtes. En dat bij het ontwerp zal worden gekeken naar een zorgvuldige inpassing van verdiepingen en het goed toepassen van kappen en ‘terug liggende bouwlagen’ die vanaf straatniveau minder zichtbaar zijn. Daarnaast zal ook in de architectuur gezocht worden naar gebouwen die niet volumineus ogen.
Als er een lange brede sloot of vijver gemaakt wordt, dan is dit in de zomer een prachtig stukje natuur in Badhoevedorp. Voor dieren een ideale plek. In de winter kan deze sloot gebruikt worden om te schaatsen. Bankjes bij deze sloot of vijver plaatsen, zodat jong en oud hiervan kan genieten. 69 We gaan de mogelijkheid bekijken of dit idee kan worden ingepast op het plein. Voorwaarde is dan wel dat het te combineren is met de meest genoemde andere functies.
Ik zou het op prijs stellen als er een dorpsplein komt met een waterelement en rondom horeca en winkeljes zodat er wat reuring is en een plek waar iedereen samen kan komen iets drinken en de kinderen kunnen spelen. Maar ook kunnen dat op het plein andere activiteiten plaats vinden. En daar zouden dan alle winkels die nu verspreid zijn langs kunnen liggen zodat je een lekker rondje kan lopen als je wil winkelen. 64 We gaan bekijken of deze ideeën kunnen worden ingepast. Het bij elkaar brengen van de winkels past in het besluit van het college om een compact centrum te gaan realiseren.

5. Wat doen we met jullie ideeën en stemmen?

De ideeën en stemmen verwerken we in een programma van eisen, dat naar het college van burgemeester en wethouders gaat. Daarna gaan de ontwerpers van LOOSvanVLIET drie schetsontwerpen voor het dorpsplein en de openbare ruimte maken. Uiteindelijk kunnen de Badhoevedorpers stemmen op deze schetsontwerpen. Er komt dus een tweede ronde waarin we op JouwBadhoevedorp opnieuw input vragen. 

Naast de drie schetsontwerpen voor het plein gaan we ook werken aan het beeldkwaliteitsplan voor de gebouwen. Wat is een beeldkwaliteitsplan? Hierin staan de regels waar de architecten straks mee aan de slag gaan als ze de gebouwen gaan ontwerpen. En in het beeldkwaliteitsplan staat bijvoorbeeld wat voor gevelsteen er gebruikt gaat worden, wat voor dak de bebouwing krijgt, of er een doorlopende winkelplint gemaakt wordt. De deelnemers konden in drie vragen aangeven welke bouwstijl hun voorkeur heeft. Bij de uitwerking willen we tegemoetkomen aan de wensen van de deelnemers. En dan vooral de wens om voorzichtig te zijn met (te) hoge gebouwen. En om voor het centrum dezelfde sfeer als in de rest van het dorp aan te houden.

De regels die gemaakt worden gaan bijvoorbeeld over het gebruiken van terugliggende bouwlagen die vanaf de straat minder goed te zien zijn, het goed gebruiken van kappen en de manier waarop de verdiepingen worden geplaatst.

In 2022 is meer bekend geworden over het beeldkwaliteitsplan. In januari hebben we hier livestreams over gehouden. In september 2022 volgen bijeenkomsten in het dorpshuis en een online peiling. Lees daarover meer op de website van Badhoevedorp.

Later volgen de drie schetsontwerpen voor het nieuwe dorpsplein en de openbare ruimte. Daar gebruiken we vervolgens JouwBadhoevedorp.nl weer voor. Dan vragen we alle Badhoevedorpers om daarop te stemmen. Het ontwerp waarop het meeste wordt gestemd, gaan we dan uitwerken en uitvoeren.

6. Meer informatie

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren