Spring naar inhoud

Privacyverklaring

De gemeente Haarlemmermeer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch of via e-mail.   De gemeente Haarlemmermeer verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten op deze website en/of als u deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten en naar die persoon te herleiden zijn.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •     Voorn(a)am(en) en achternaam

  •     E-mailadres

  •     Profielschets

  •     Leeftijdscategorie

Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens?

De gemeente Haarlemmermeer verwerkt persoonsgegevens onder andere voor:

  •     Verzorgen van de informatievoorziening rondom het project Jouwbadhoevedorp

  •     Informeren over voortgang van uw lopende zaken met de gemeente

  •     Het genereren en publiceren van onderzoeksgegevens  

Bewaren persoonsgegevens

  • De gemeente Haarlemmermeer bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

    Delen met anderen De gemeente Haarlemmermeer verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De onderzoeksresultaten zullen anoniem worden gepubliceerd

Beveiliging

De gemeente Haarlemmermeer neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid is volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Meer informatie over de privacy

Wij helpen u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@haarlemmermeer.nl. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om advies in te winnen of een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over privacy kijk dan op de webpagina over privacy van de gemeente Haarlemmermeer.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via e-mail: privacy@haarlemmermeer.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren