Spring naar inhoud

Verbeeldingen

Wat zijn de wensen voor het dorpsplein?

In juli en augustus 2019 kon Badhoevedorp meedenken over de functies, de sfeer en het uiterlijk van het nieuwe dorpsplein en de stijl van de gebouwen eromheen. Benieuwd wat hiervan de resultaten zijn? Lees verder op de pagina 'resultaten'. We hadden beloofd om begin 2020 drie schetsontwerpen van het nieuwe dorpsplein te laten zien. De gemeente werkt samen met de vastgoedeigenaren aan de uitwerking van de plannen voor het centrum. Dit gaat goed, maar kost meer tijd dan verwacht. Dat komt vooral doordat er veel partijen bij betrokken zijn. Daarom zijn er in juni 2020 eerst als tussenstap drie ‘verbeeldingen’ gemaakt om te laten zien wat de wensen zijn voor het nieuwe dorpsplein. 

Verbeeldingen

De wensen voor het plein zijn dus vertaald in drie ‘verbeeldingen’. Hiervoor is de input gebruikt die tijdens de eerste participatieronde op JouwBadhoevedorp.nl is gegeven. Het gaat dan om de wensen voor de functies, de sfeer en het uiterlijk van het nieuwe dorpsplein. Op de verbeeldingen gaat het dus niet om de vorm van het plein of om de gebouwen eromheen. Voor het nieuwe dorpsplein zijn drie mogelijke indelingen gemaakt. Elke indeling heeft een ander ‘accent’. De accenten bepalen wat er mogelijk is op het plein, maar ook wat er niet mogelijk is.

Verbeelding 1

Op deze verbeelding heeft het dorpsplein meerdere functies. Er is ruimte voor groen en het dorpsplein is flexibel in te delen. Zo is er ook ruimte voor evenementen en de markt. Er zijn ook bomen en bankjes. Bovendien is er een fontein. De fontein is ook geschikt om op te spelen.

Op onderstaande afbeelding ziet u verbeelding 1 op ooghoogte

Verbeelding 2

Bij deze indeling ligt het accent meer op een groene inrichting van het plein door verhoogde plantvakken met bloemen, planten en bomen. Rondom de plantvakken is plek om te zitten. Ook zijn er losse bomen. Bij deze indeling van het plein is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en prettig te verblijven. Door de plantvakken is er minder vrije ruimte. Zo is er alleen ruimte voor kleinschalige evenementen. De markt past dan niet in z’n geheel op het dorpsplein, maar komt ook voor een deel in de straten naar het dorpsplein. Ook bij deze indeling is er ruimte voor een fontein.

Op onderstaande afbeelding ziet u verbeelding 2 op ooghoogte

Verbeelding 3

Bij deze indeling staan plantvakken voor bloemen, planten en bomen verspreid over het plein. Hierdoor ligt het accent nu nog meer op een groene inrichting van het plein. Er is meer mogelijkheid voor spel en ontmoeting. Door de verspreide plantvakken is er geen ruimte meer voor evenementen. De markt is bij deze indeling meer verspreid over het plein en de straten er naartoe. Bij deze indeling is er ook ruimte voor een fontein.

Op onderstaande afbeelding ziet u verbeelding 3 op ooghoogte

Hoe nu verder? Schetsontwerpen

De gemeente is nog in overleg met de eigenaren van de grond. Het gaat dan om de precieze vorm van het plein en de ligging van de nieuwe gebouwen eromheen. Zodra de vorm van het plein vaststaat, maken we drie schetsontwerpen voor het dorpsplein en de openbare ruimte. Dit doen we zodra we samen met de vastgoedeigenaren verder zijn met de plannen en de vorm van het plein vast staat. Op deze schetsontwerpen kan Badhoevedorp dan weer stemmen via JouwBadhoevedorp.nl.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren